Tag Archive for: mødebooking

Mødebookeren – firmaets ansigt udadtil

Mødebookeren – firmaets ansigt udadtil !

I en samtale med salgschef og virksomhedsejer Jannich Rindom fra firmaet ‘Phoner2Support‘, kommer vi ind på temaet omkring mødebooking, og den vigtige funktion som mødebooking har, for et stadig større antal virksomheder der beskæftiger sig med salg. Jannich Rindom har i en længere årrække arbejdet som salgscoach for både små og store salgsvirksomheder, og har været beskæftiget intensivt med mødebooking som værktøj.

 

”Mødebooking handler dybest set om, at få flere kundemøder ind i kalenderen”, fortæller Jannich Rindom. ”Derfor er mødebooking ikke noget der skal sælges i sig selv – det er noget der skal præsenteres. En mulighed der tilbydes og indbydes til. Selve salgssituationen kommer jo først på tale, når selve kundemødet finder sted. Af samme årsag, er har mødebookeren mere en funktion af at være formidler, snarere end at være en egentlig sælger”.

 

Jannich forklarer, at i de fleste virksomheder vil et salg ikke kunne skabes, uden først at mødes direkte med kunden. At der skabes en kontakt. Hvad enten det er et personligt møde face-to-face, om det foregår på telefonen eller online, så er det kundemødet der er grundlaget for salget. Hvis en sælger der kan sit kram, først har opnået at sidde overfor et kundeemne der faktisk er interesseret i hans produkter – og selv har valgt at deltage i mødet – så skal den professionelle sælger nok få det salg i hus. Den del af salget er et ‘piece of cake‘. Det er udfordringen i, at få inviteret kundeemnet helt indenfor dørene, der er kunsten. Og det er her mødebookeren kommer ind i billedet. Mødebookeren baner vejen for at den kontakt kan realiseres. En kontakt der nødvendigvis må skabes, før en handel kan ende succesfuldt. Derfor er mødebookeren en vigtig brik i rigtigt mange salgssituationer – men samtidig også en funktion der adskiller sig væsentlig fra et egentligt salgsjob.

 

Sælger eller mødebooker – to forskellige roller

 

Mødebookeren er altså en formidler, der inviterer et publikum ind på salgsscenen. Mødebookeren er arrangør eller agent for virksomhedernes salgsafdelinger. Man kunne sammenligne situationen med en boksepromotor der arrangerer mødet mellem to boksere: Selve nævekampen skal de to boksere nok selv klare, men det er ‘mødebookeren’, der har sat stævnet eller kampen i scene.

 

”Derfor er det vigtigt at forstå forskellen på en sælger og en mødebooker”, lyder det skarpt fra Jannich Rindom. ”Vi tænker ofte på de to begreber begge handler om salg, men at det bare er forskellige produkter der sælges. Men det er en fejlagtig tankegang; det er absolut ikke det samme. Selv om målet måske er det samme for både mødebooker og sælger, så kunne rollerne næsten ikke være mere forskellige. Sælgeren er bokseren – mens mødebookeren er stævnearrangør. Jobbeskrivelsen er helt forskellig”, lyder det fra Jannich Rindom.

 

”At tale om ‘Low Key’, er ganske sund fornuft, når vi taler om mødebooking”, understreger Rindom. ”Der kan ikke pistolsælges når der skal inviteres kundeemner ind til salgsmøder, det duer simpelthen ikke. Glem alt om de store, farverige tillægsord og sales pitches der er kørt helt op i skyerne. De vil bare ende i papircontaineren, ligesom alle de farvestrålende reklameaviser der fylder vores postkasser, og som ingen alligevel gider at læse”.

 

”At formidle kundemøder, handler om noget helt andet. Det handler om en god og nærværende dialog. Det handler om at kunne spotte potentialer i et stadigt mere vanskeligt marked, og om at kunne læse behovet i hver enkelt kundegruppe. Dialogen kører i et helt andet stemmeleje, end hos pistolsælgeren. Mødebookerens mission er igen ikke at sælge, men derimod at invitere og indbyde til en begivenhed, en mulighed som kan indeholde flere fordele for kunden.

 

Mødebookeren har slet ikke behov for at overbevise kunden på samme måde, som sælgeren har det, men besidder derimod ret frie tøjler til, på en sober måde, at præsentere kunden for de muligheder og fordele der foreligger. Det kræver empati, et godt sprog, god etik og, som sagt, en god dialog. Derfor handler mødebooking også om ydmyghed og om at geare ned, i stedet for at geare op. I bund og grund taler vi om, at mødebooking indeholder hele paletten af det vi kunne kalde ‘god og konstruktiv kommunikation’”, lyder det fra salgscoach  Jannich Rindom.

 

Virksomhedens ansigt udadtil

 

Når en virksomhed ansætter en person til at booke kundemøder for sine sælgere, konsulenter og repræsentanter, så er der samtidig tale om, at man sætter personen til at være firmaets ansigt udadtil. Det er mødebookeren der inviterer kundeemner ind til virksomhedens konsulenter i salgsafdelingen, og derfor vigtigt at mødebookeren er godt bekendt med virksomhedens profil og overordnede strategier.

 

Det er jo sælgeren selv der selv skal skabe salget for virksomheden, så for mødebookeren handler det ikke så meget om at kende alle produkter og serviceydelser helt ned i alle detaljer – det gør sælgeren jo allerede til punkt og prikke – men mere om at kende til ‘tonen’ i virksomheden og være i stand til at repræsentere firmaet på en god og sober måde.

 

Dette er specielt vigtigt i tilfælde hvor man vælger at outsource mødebooking til eksterne firmaer. Både p. gr. a. omkostninger, og for nemmere at kunne håndtere variabler i ansættelserne, kan det nemlig være en god og enkel løsning for virksomhederne, at outsource mødebooking til eksterne callcentre og telemarketingsfirmaer. Her kan hver enkelt virksomhed der ønsker assistance, hurtigt få sig et helt hold af medarbejdere til at foretage mødebooking for sig.

 

Forberedelse og god research

 

Jannich Rindom forklarer, at outsourcing kan være en fin og ukompliceret løsning for en virksomhed der ønsker at få flere kundemøder ind i kalenderen. ”Men det stiller også store krav til det firma der skal udføre opgaverne”, understreger han. ”Hvis medarbejderne er uddannede og trænede i deres fag som mødebooker, er det en fin løsning. Men hvis man blot sætter unge pistolsælgere til at udføre opgaver med mødebooking, kan det gå hen og blive en fiasko. Vi må ikke glemme, at mødebookeren er virksomhedens ansigt udadtil – og at det kræver en vis etikette og indsigt, at være i stand til at repræsentere en stor og måske anerkendt virksomhed. Og det er ikke alle tilfældige telesælgere, der har den kapacitet. Hvis noget går galt, kan det give en hel modsat – og ganske negativ – effekt for virksomheden”, lyder det fra Jannich Rindom.

 

Hvis det er muligt, kan det altid anbefales at besøge det callcenter der skal foretage mødebookingen, og hilse personligt på de medarbejdere og ledere der skal repræsentere din virksomhed. Tage en god snak om mulighederne og gøre noget ud af den research man foretager, inden man laver aftalen. Mødebooking er nemlig et genialt redskab der kan være med til at øge salgene i din virksomhed, så det er en opgave der skal tages seriøst og udføres professionelt.

 

#Jannichrindom  #Telemarketing #mødebooking #telesalg #salgschef #telesalg #mødebooker

Det gode møde – af Henrik F. Hansen & Jannich Rindom

Der er gode møder og der er dårlige. Dårlige møder synes at vare ved for evigt, man synes aldrig at man kommer frem til sagens kerne og man undrer sig over, hvorfor man egentlig er kommet. Det gode og effektive møde, giver dig derimod masser af god energi og en følelse af, at man har opnået noget nyt og konstruktivt.

 

Jannich Rindom fra phoner2support mener at der findes masser af metoder til at skabe et godt møde. At sikre sig et effektivt resultat af mødet, er hvad det handler om. Men hvad er et ‘effektivt’ møde? Det kan koges ned til tre ting:

 

  1. At mødet objektivt opfylder de mål der er sat for mødet.
  2. At mødet tager et minimum af tid.
  3. At deltagerne føler, at de har deltaget i et fornuftigt forløb med et konstruktivt formål.

 

Hvis du strukturerer din mødeplanlægning omkring disse tre grundlæggende kriterier, bliver resultatet et effektivt møde.

Mødets mål

Et effektivt møde tjener et formål. Det handler om at opnå det ønskede resultat. Det er vigtigt at kende de mål der er sat. Alt for ofte indkalder folk til et møde for at diskutere noget uden virkelig at overveje, hvad et godt resultat ville være. Derfor bør man gøre sig klar over følgende:

 

Ønsker du at der tages beslutninger?

Ønsker du at der skal genereres ideer?

Ønskes statusrapporter?

Skal der kommunikeres?

Ønsker du at lægge planer?

 

Alle disse spørgsmål er eksempler på mødemål. Inden du foretager nogen mødeplanlægning, skal du fokusere på dit mål.

For at finde frem til hvad dit mødemål er, kan du udfylde denne sætning:

”Ved afslutningen af mødet vil jeg have gruppen til at … ”

 

Med slutresultatet klart defineret, kan du derefter planlægge indholdet af mødet og afgøre, hvem der skal være til stede.

Brug tiden klogt

Tiden er en værdifuld ressource, og ingen ønsker at spilde deres tid. Med den tid vi alle bruger på møder, skylder du dig selv og dit team, at strømline mødet så meget som muligt. For hvis man spilder tiden i et møde, er tiden spildt for alle der deltager. For eksempel, hvis en deltager er 15 minutter forsinket til et otte-personers møde, siger man, at den pågældende har kostet to timers tabt aktivitet.

 

Når du sætter mål for hvad der skal gennemgås på selve mødet, bør alt hvad der foregår på mødet handle om disse mål. Hvis det ikke gør det, er det overflødigt og bør ikke medtages.

For at sikre, at du kun dækker hvad der skal dækkes, og du holder dig til relevante aktiviteter, skal du oprette en dagsorden der kan sikre, at mødet holdes kørende på mål og tid.

For at udarbejde en dagsorden skal du overveje følgende faktorer:

 

Prioriteter – hvad skal absolut dækkes?

Resultater – hvad skal du nå på mødet?

Deltagere – hvem skal deltage i mødet?

Sekvens – i hvilken rækkefølge dækker du emnerne?

Timing – Hvor meget tid vil bruge på hvert emne?

Dato, sted og klokkeslæt – hvor og hvornår skal mødet finde sted?

 

Med en ide om hvad der skal dækkes – og hvor meget tid der skal bruges – kan du begynde at forberede de ting der skal udarbejdes på forhånd. Hvad skal deltagerne vide for at få mest muligt ud af mødetiden? Og hvilken rolle forventes de at udføre i mødet?

 

Hvis der er indkaldt til møde for at løse et problem, så bed deltagerne om at komme forberedt med en levedygtig løsning. Hvis du diskuterer et igangværende projekt, bør hver deltager have opsummeret hans fremskridt til dato, og kan dele informationen med andre.

At tildele et bestemt emne til diskussion til forskellige mennesker, er en anden god måde at øge engagement og interesse på. På dagsordenen skal du angive, hvem der vil lede diskussionen eller præsentationen af hvert emne.

 

Brug din dagsorden som din tidsguide. Når du bemærker at tiden løber ud for et bestemt emne, overvej at styre diskussionen således, at man kommer frem til en beslutning, eller alternativt: at udsætte diskussionen til en anden gang eller tildele det til drøftelse i et underudvalg.

 

Gør dine deltagere tilfredse

 

Når du har udarbejdet en dagsorden, skal du uddele den til deltagerne og få deres feedback og input. At køre et møde er ikke en diktatorisk rolle: Du skal være deltagende lige fra starten.

Måske er der noget vigtigt, som et teammedlem kan tilføje. Måske har du tildelt for meget eller for lidt tid til et bestemt tema. Der kan endda være nogle punkter du har medtaget, som allerede er afklaret og kan tages ud af listen til diskussion.

Uanset årsagen, er det vigtigt, at du får feedback fra deltagerne om din foreslåede dagsorden.

For at sikre maksimal tilfredshed for alle, er der flere ting, du bør huske på:

 

Hvis visse mennesker dominerer samtalen, skal du stille et spørgsmål til andre deltagere om deres ideer.

I slutningen af hver dagsorden skal du hurtigt opsummere, hvad der er blevet sagt, og bede folk om at bekræfte, at det er et retfærdigt resumé.

Bemærk emner, der kræver yderligere diskussion og opfølgning.

Læg mærke til kropssprog og foretag justeringer efter behov. Måske der er brug for en pause, eller du skal stoppe en deltager der taler for meget.

Sørg for, at mødet holder sig til emnet.

Nedskriv alle de opgaver, der genereres på mødet. Lav en notat af, hvem der er tildelt til at gøre hvad, og hvornår. Ved afslutningen af mødet opsummerer du hurtigt de næste trin og informerer alle, at du vil sende et referat.

 

Efter mødet er overstået, tager du tid til at debriefe og opsummere, hvad der gik godt og hvad der kunne have været bedre. Vurder mødets effektivitet ud fra hvor godt du opfyldte målet. Dette vil hjælpe dig med at forbedre din evne til at køre effektive møder.

Slutteligt udarbejdes referatet. Dette vil blive videresendt til alle deltagere og andre interesserede. Det er en oversigt over hvad der blev opnået, og hvem der er ansvarlig for at de aftalte handlinger udføres. Dette er en meget vigtig del, der ofte overses. Du har brug for en skriftlig oversigt over hvad der skete, sammen med en liste over handlinger, som navngivne personer har aftalt at udføre. Sørg for at nogen er udnævnt til at tage noter under mødet, hvis du ikke selv har tid til det.

 

 

Jannich Rindom om god møde-etikette

 

Udover de tre kriterier der er beskrevet ovenfor, nævner Jannich Rindom fra Phoner2Support, det vigtige i at huske visse spilleregler under mødet. Nogle få grundregler eller ‘etiketter’, der styrer måden man opfører sig på til et møde og som gør, at man undgår problemer, forvirring og tidsspilde.

God etikette dækker adfærd som fx timekeeping, brugen af bærbare computere og mobiltelefoner, spise og drikke under mødet, om du kan afbryde mens nogen taler, eller kun stille spørgsmål i slutningen, hvor du sidder osv.

Disse regler varierer alt efter virksomhedens kultur, din ledelsesstil og præferencerne for dit team. Nogle møder kan være mere formelle end andre, afhængigt af dagsordenen og hvem der deltager. Men at holde sig til disse grundlæggende standarder, kan hjælpe dig og dit team med at udføre møder på en mere professionel måde og bedre at nå frem til dit mål med mødet.

 

phoner2support

Telemarketingscoach

Mødebooking skaber salg udtaler Jannich Rindom

Mødebooking skaber salg udtaler Jannich Rindom

 

Mødebooking er en meget almindelig metode, til at få dit firma til at vokse og skabe øget rentabelt salg. Men selv om mødebooking er meget brugt og en helt almindelig del af mange firmaers forretningsudvikling, så kan mødebooking være en vanskelig og speciel metode at have med at gøre – og ikke altid så ligetil som man tror.

 

At få succes som sælger/repræsentant for det produkt der skal præsenteres, kræver nemlig at du er dygtig og fremme i skoene med forskellige teknikker som kan være kan gode at kende før du går i gang med mødebooking.

 

Som mødebooker er du ansvarlig for at kontakte ‘leads’ via telefon, for at generere aftaler, med de personer (eller repræsentanter fra firmaer) der kan have interesse for dit produkt eller service, og som har tilladelse til at træffe købsbeslutninger. At arbejde som mødebooker kan være et meget givende job, men også et meget presset arbejde, på den måde at forstå, at hvis du ikke indstiller aftaler, lider virksomhedens produktivitet. Den bedste måde at blive en effektiv mødebooker, er ved at forberede dig selv så godt som muligt på forhånd.

 

 

”Du er her for at hjælpe kunden”

 

Dit første mål er at hjælpe kunden. Den potentielle kunde vil straks stritte imod at indgå en aftale med dig, hvis de tror det skal gøre det for din skyld. Lige fra start i samtalen –  i de første sekunder af den første kontakt – er det vigtigt at du udstråler service og ikke egoisme. Det handler om kunden og ikke om dig. Det handler om at hjælpe og yde service til den potentielle kunde – og ikke om hvad du opnår. På den måde er det vigtigt at du er mentalt defensiv og ikke den offensive pistolsælger udtaler Jannich Rindom ekspert i telemarketing.

 

 

”Du behøver ikke denne aftale”

 

Gør det klart for dig selv, ved fra start at sige: ”jeg behøver faktisk ikke denne aftale”. Fordi mens der er nogle ting du virkelig har fysisk brug for, såsom luft, vand, mad osv., behøver du ikke nogen enkelt forretningsaftale. Indtag en afslappet holdning og vis aldrig at du har hårdt brug for en enkeltstående aftale eller et enkelt salg. Bliver du for presserende, vil din stemme nemlig udvise frygt (frygt for at miste handlen eller aftalen), og den slags trækker ofte køber/kunde tilbage med det samme. Det er langt bedre og mere effektivt, at udvise en holdning der siger: ”Hvis ikke du handler med mig nu – så betyder det ikke noget, der er mange andre der har stor interesse i det jeg har at tilbyde”. Dette udstråler en mere rolig holdning til den aftale du forsøger at indgå, og giver ikke kunden den fornemmelse at det du tilbyder er godt – og ikke noget du forsøger at presse ned over hovedet på kunden.  Så ro på, indtag en afslappet holdning og slå til når kunden begynder at forstå, at du faktisk har noget enestående at tilbyde.

 

 

”Andre har været meget glade for hvad vi tilbyder, og du vil også blive”

 

En af de mest effektive måder at bryde isen på tidligt og få en potentiel kunde til at udvise reel interesse, er at tilbyde et eksempel på, hvordan du hjalp en anden kunde med et fælles problem for branchen. For eksempel kan man sige: “X-selskabet tabte mange penge på grund af dyre og forkerte forsikringer. Vi introducerede vores løsning, og de begyndte at spare xx tusinde kr. om året, med en investering der var tjent hjem på blot seks måneder. Har du nogensinde haft et lignende problem med din situation? Hvornår kan vi tale om det? ”

 

Hvis du har tanker om at outsource din mødebookingopgave til en af de mange callcentre derude, bør du være yderst forsigtig med hensyn til hvem du vælger. Din virksomheds omdømme er i spil hver gang en repræsentant ringer. Efter at have undersøgt mange sådanne tjenester og brugt nogle få af dem selv, kan jeg specielt anbefale Jannich Rindom fra firmaet Phone2Support, der har en mangeårig erfaring i specielle og skræddersyede opgaver omkring mødebooking.

 

 

Manuskript skal udarbejdes af dig selv.

 

For at præsentere produktet eller ydelsen efter bedste evne, skal mødebookeren være kyndig og udstyret med al den information, der er nødvendig for at præsenterer aftalen. Et godt og effektivt værktøj for mødebookeren, er at arbejde med et slags ”manuskript”. Det anbefales at du udarbejder det selv. Lad aldrig en anden sætte ordene på den måde du  præsenterer en virksomhed på, skal det gøres med dine værdier og din tilgang til hvordan du ønsker en god dialog skal være. Dermed ikke sagt du ikke kan samle inspiration eller få kyndige råd og vejledning med på vejen.

 

Efter grundig træning, prøv at udvikle et ”manuskript” til en slags rollespil, der vil danne ramme for en samtale der involverer klienten også. Så lav nogle prøveopkald for at se, hvordan modellen for samtalen bliver modtaget, før du foretager nogle endelige ændringer og kan bruge ”manuskriptet” som rollemodel til mange samtaler fremover.

Det er vigtigt at du ikke læser op fra ”manuskriftet” i telefonsamtalen, det kan høres og skaber en dialog som ikke er i balance.

 

Brug ”manuskriften” som en reminder på vigtige bull points du gerne vil ha´ indgår i telefonsamtalen.

 

Samtalen handler jo i bund og grund om ægthed og opbygning af tillid hos kunden, så brug manus som en retningslinje og som backup support.

 

 

Ekspertise i mødebooking med Jannich Rindom

 

At tilbyde uddannelse og at optimere dit team af mødebookere, kan være den rigtige vej at gå  – særligt hvis man gør brug af muligheden for at få professionel konsulentrådgivning, der netop har ekspertisen til at udføre optimeringsopgaver på en effektiv og rationel måde. En af de gode kompetencer der findes på området, er salgscoach Jannich Rindom, der har beskæftiget sig med salg, telemarketing og mødebooking i mere end 14 år og som har stor erfaring inden for coaching og træning i moderne mødebooking.

 

Jannich Rindom leder og arbejder fra firmaet ‘Phoner2Support’, en virksomhed der har vist sig at være en pålidelig kompetence på området og som altid er i front med i den seneste udvikling inden for optimering af salgsvirksomheder der benytter sig af mødebooking.

 

Ingen virksomheder er ens og har de samme behov. Derfor kan det være fordelagtigt at søge skræddersyede løsninger, der er 100% tilpasset netop virksomheden. Standardiserede pakkeløsninger er sjældent den bedste løsning og kan vise sig at være penge ud af vinduet – alt imens kan være væsentlig mere effektivt at få udarbejdet en arbejdsplan der kan sikre, at de forventede mål bliver opfyldt.

For enhver virksomhed der ønsker en god model til opsætning af mødebooking, er det vigtigt at realisere en grundig gennemgang af virksomheden. Det er fx vigtigt at kende kulturen i virksomheden, samt at være i løbende god dialog med beslutningstagere og ledere i firmaet.

Husk at mødebooking er en meget effektiv salgsform, der sikrer dig direkte kontakt med nye kundeemner. Det vigtigt at tage denne form for salg seriøst, for gøres dette kun halvhjertet, risikerer du at tabe salget. At tage denne disciplin seriøst, samt at arbejde med træning og coaching, kan vise sig at være en rigtig god løsning og et meget effektivt salgsværktøj.

 

Vi tilbyder også oplæring i telemarketing:

 

Du kan også følge os her:

https://twitter.com/phoner2support?lang=da

 

Her kan du læse kundeanmeldelserne:

https://dk.trustpilot.com/review/phoner2support.dk

Jannich Rindom

mødebooking skaber salg, Jannich Rindom

Af Jannich Rindom  Hvad er Outbound Telemarketing?

 

Hvad er Outbound Telemarketing? Af Jannich Rindom

Outbound delen dækker over den mere traditionelle måde at lave opsøgende salgsarbejde på.

Det er noget de fleste af os kender til, eller har haft fornøjelsen af, ved at ha´ en sælger i røret. Det handler om en telesælger, mødebooker ringer ud for at præsenterer deres produkter eller ydelser. Det kan ske til eksisterende kunder, eller det man også kalder ”new business” Som betragtes som nye potentielle kunder!

 

 

Hvad omfatter Outbound Telemarketing:

Kontakt til eksisterende kunder eller nye potentielle kunder for at sælge en vare eller ydelse.

Markedsanalyse hvor man ringer ud på vegne af en virksomhed for at analyserer et marked

Mødebooking hvor man booker møder, som dernæst skal afholdes af virksomheden du præsenterer.

 

Hvorfor er det vigtigt du roser andre, i nedenstående link kan du se de som jeg har valgt at anbefale og dem som har anbefalt mig:

https://ratepanel.com/profile/493

https://dk.trustpilot.com/review/phoner2support.dk

 

Har du lyst til at blive klogere på mig og hvem jeg så  kan du læse mere her:

https://jannichrindom.dk/rindom-co-consulting-aps/

http://www.telemarketingscoach.dk/jannich-rindom/

 

 

Med venlig hilsen

Jannich Rindom

Ekspert i Telemarketing – MasterClass i Salg & Markedsføring.

Den gode dialog den starter hos dig selv – udtaler Jannich Rindom Ekspert i Telemarketing 

Alle gode samtaler starter hos dig selv.

Det vigtigste i alle samtaler,  bunder ud i at man er forberedt, nærværende, ydmyg, rolig,  aktiv lyttende, behovsafdækkende.

Salg er en disciplin som man skal lærer at mestre, hvis man ønsker succes med sine dialoger.

 

Go´ fornøjelse

Bedste hilsner

Jannich Rindom – MasterClass i Salg & Markedsføring & Ekspert i Telemarketing

Jannich Rindom – Mødebooking hvordan ?

Det er et spørgsmål jeg jævnligt møder, om hvordan man booker sine møder.

I den forbindelse vil jeg forsøge at sætte et par linjer på mine egne erfaringer:

 

  • Du skal afsætte tid til mødebooking, og ikke lade dig distraherer af andre “vigtigere opgaver”

 

  • Hver tilstede og forbered dig på den mentale rejse, du om lidt skal igennem!

 

  • Afstem med dig selv forinden, hvor mange dialoger du gerne vil ha´. Sæt dig et personligt mål om at du f.eks. ønsker 20 personlige samtaler, henover de næste 4 timer.

 

 

  • Det vigtigt at man ikke lader sig påvirke af et “nej tak” Man skal husk på at det aldrig er personligt. Man  bør i stedet fokuserer på den kommende potentielle accept. Man skal tro på sig selv!

 

  • Hovedpointen er, at være ydmyg i sin talen, det er kunsten til at få andre til at udtale sig omkring deres behov –  altså spørg og vær aktiv lyttende.

 

 

Den simple tilgang er oftest den bedste indenfor mødebooking. Man bør huske på at det kan være svært at holde det samlet overblik i telefonen for modtageren, på de få minutter i taler sammen.

Hvis i både skal snakke om, virksomheden, pris, fordele, ulemper, konkurrenter etc.

Jeg benytter selv KISS’ fundamentale filosofi som handler om at alt skal være så enkelt som muligt, uden at den egentlige mening går tabt og jeg taler oftest i billedsprog.

Ved at være aktiv lyttende skal man benytte lejligheden når den byde sig, til at booke en aftale.

Eksempelvis;

“Ole, nu har vi jo talt om de fordele jeg tilbyder indenfor Telemarketing, vil det passe dig hvis jeg kom forbi evt. på torsdag kl. 13 og gennemgik de muligheder som jeg tænker kan gøre sig gældende hos jer?”

Afslutningsvis vil jeg blot huske dig på at alle gode samtaler handler om;

Mental forberedelse, nærvær, aktiv lyttende, ydmyghed og tal i billedsprog.

 

Go fornøjelse

Jannich Rindom

Jannich Rindom

Ekspert i Telemarketing, Mødebooking & Salgstræning i Telemarketing.

 

 

Jannich Rindom – ydmyghed er det svære en overset faktor indenfor telemarketing

Ydmyghed er det svære en overset faktor indenfor telemarketing siger Jannich Rindom.

Mange opsøgende sælgere/Mødebookere glemmer vigtigheden i den ydmyge tilgang. Man skal huse på at modtageren som udgangspunkt ikke har ønsket en opringning. Derfor er det vigtigt at man spørg om lov til at låne folks tid. Begynd aldrig at diskutere med modtageren i den anden ende, man sender negative signaler som kan undgås, husk på at det er dig der kontakter dem og ikke omvendt. I stedet skal man pænt takke af og afslut opkaldet på en pæn og sober måde.

Jannich Rindom

De bedste hilser

Jannich Rindom

MasterClass i Salg & Markedsføring

 

Forarbejdet er afgørende din succesen.

Hej og velkommen til.

Håber du har det godt – og tak fordi, at du giver dig tid, til at læse med!

Forarbejdet er afgørende for din succes, hvis du ønsker at opnå gode resultater, udaset om det omhandler mødebooking, telesalg eller salgstræning i telemarketing.

Det vigtigt du i første runde gør dig nogle overvejelser omkring din præsentation:

Et godt udgangspunkt er, at du tager dine egne erfaringer/oplevelser med fra de opsøgende sælger du har haft i røret – både gode og dårlige aha oplevelser.

Gør dig nogle overvejelser om:

– Din indledning
– dit formål med opkaldet
– Hvordan skal opkaldet afsluttes med et kommende møde eller det direkte salg.

Mulighederne er så mange, så det vigtigt du sætter dig nogle klare mål med dit kommende opkald.

Skab dig erfaring, test det af, tag nogle opkald og vurdere din indsats på godt og ondt!

Go fornøjelse.